Produktegenskaber

MASAVA El-rens er et rensemiddel sammensat af bl.a. lavaromatiske kulbrinter til fjernelse af olie, mineral olie baseret fedt, tjære og bitumener, harpiks, asfalt mm. fra El-motorer, maskiner, maskindele, inventar og værkstedsgulve. 
Flammepunktet for produktet er 70° C, hvilket man skal være opmærksom på. 

Anvendelse

Anvendes ufortyndet.Produktet påføres i ren tilstand ved hjælp af sprøjte, børste eller svamp.Efter en reaktionstid kan rensemidlet vaskes af med vand.

MASAVA El-rens må ikke bruges af unge under 18 år. Derudover er ingen krav om særlig uddannelse, men brugeren bør være bekendt med indholdet af databladet samt egen virksomheds arbejds instruktioner.

Produktspecifikationer

Produktet indeholder lavaromatiske kulbrinteforbindelser, nonioniske tensider, parfume og farve. 

Sikkerhed

Undgå kontakt med hud, øjne og klæder. Brug nitrilhandsker eller 4H-handsker. Brug beskyttelsesbriller.
Ved høje dampkoncentrationer bør luftforsynet åndedrætsværn anvendes. 

Referencer

MASAVA El-rens er et lavaromatisk rensemiddel til fjernelse af olie, tjære, harpiks, asfalt m.m. fra motorer, maskiner, inventar, værkstedsgulve m.m.

Produkt egenskaber

Tilstandsform

Flydende

Farve

Grøn

Faremærkning

Ingen

pH koncentreret

-

Tilstandsform

-

Opløselighed i vand

Uopløseligt

Levering

1

5

10

30

200

1000 L