Produktegenskaber

MASAVA Fælgrens er et vandbaseret alkalisk affedtningsmiddel til rensning for bremsestøv, fedt, olie og snavs.

Produktet anvendes til rensning af stærkt tilsmudsede fælge og kan endvidere bruges på: Gulve, vægge, inventar, motorer, bremser, maskiner og maskindele, last- og tankbiler med mere. Det er desuden særdeles velegnet til rensning af hårde værkstedsgulve.

Anvendelse

Masava Fælgrens anvendes ufortyndet. Påføres med børste eller svamp. Lad virke et øjeblik, vask med vand og børste og skyl til sidste efter med rent vand.

Må ikke anvendes på glas

Produktspecifikationer

Masava Fælgrens indeholder en vandig opløsning af natriumhydroxid, Metasilikat, polyfosfat, nonionisk og kationisk tensider samt butyldiglycol.

Sikkerhed

Der bør anvendes sikkerhedsbriller og gummihandsker under brug. Kan virke lokal irriterende.

Referencer

Masava Fælgerens bruges af flere bil- og klargøringsfirmaer bl.a Ziebart Tidy-Car, Svendborg Dækcenter, Autohuset Kronsbjerg A/S, Citroen Svendborg, Bil Forum Svendborg og Bilplejegruppen.

Produkt egenskaber

Tilstandsform

Flydende

Farve

Farveløs

Faremærkning

Fare

 

 

pH koncentreret

12,6

Tilstandsform

1,00 g/ml

Opløselighed i vand

-

Levering

1

5

10

30

200

1000 L

Download

MASAVA Fælgrens